Referenssit

Maa-alueet

Jatkuva myynti: kallioalue Elimäen Jokelassa (n. 5 ha), sora-alue Elimäen Teuroissa (n. 9 ha) ja sora-alue Kuusankosken Keltissä (n. 5,2 ha).

Toteutettuja hankkeita:

2013

Harju-Mettälän yksityistien perusparannus, tien oikaisu, massan vaihtoa kantavuuden parantamiseen, tien sorastus.

Pihan laajennus Nappa-Trans, Koria. Kuljetusliikkeen hallin ja piha-alueen maanrakennustyöt.

2012

Pärnäojan yksityistien perusparannus, rummun uusinta, massan vaihto, kantavuuden parannus, sorastus.

2008

Kasarmintien kevytväylän rakentaminen, Elimäki/Koria (pääurakka).

Elimäen Kartanokoulun lähiliikuntapaikka, Elimäki. Lähiliikuntapaikan maanrakennustyöt (pääurakka).

Laajennustyö Toolcenter, Kouvola. Konetyöt ja maa-ainestoimitukset.

Omakotitalo Kouvola/Elimäki/Koria. Useita kohteita, kaivutyöt ja maa-ainestoimitukset.

2007

Agri-Kymin konekenttä, Kouvola. Maanleikkaus, maiden läjitys, salaojitus ja pintamaiden ajo.

Napanpuiston kunnallistekniikka, Elimäki. Kadun rakennus ja kunnallistekniikka (aliurakka).

Omakotitalo Kouvola/Elimäki/Koria. Useita kohteita, kaivutyöt ja maa-ainestoimitukset.

Talvihoitoa vuodesta 1996 -2007. Vastuullamme olivat vuosina 2003- 2005 mm. kantatien 46 hoito aurauksineen, hiekoituksineen sekä suolauksineen sekä muina talvikausina mm. IP – III –luokan tiestön auraus ja hiekoitus (aliurakka).