Taustamme 1996 - 2020

1990 -luku

Kuljetus Kaukonen Oy on 4. syyskuuta 1996 perustettu maansiirtoalan yritys. Yrityksen perustivat isä ja poika, Reijo (51 v.) ja Juha (20 v.) Kaukonen. Retu oli maanviljelyn ohella tehnyt yksityisliikkeensä nimiin kaivutöitä ja koska liikenneluvan hankinta tuli näihin aikoihin ajankohtaiseksi, päättivät Retu ja Jussi perustaa sitä varten oman osakeyhtiön. Jussi lähti kurssille suorittamaan lain vaatimaa liikennelupaa ja näin ollen hänestä tuli siis autoilija ja pääsääntöisesti Retu jatkoi kaivutöitä yksityisliikkeensä nimiin. Alkuun päästiin vuoden 1976 Jyry-Sisulla, jota kuljettamaan rupesi samaa vuosikertaa oleva Jussi.

Alussa Retulla oli 35 osaketta ja hänet nimitettiin toimitusjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi. Jussilla oli 25 osaketta ja hän oli hallituksen puheenjohtaja sekä yrityksen liikenteestä vastaava henkilö. Aika pian perustamisen jälkeen osakkeet kuitenkin tasattiin molempien omistajien kesken ja Jussista tehtiin toimitusjohtaja. Vuonna 1997 laskutus siirrettiin kirjoituskoneelta tietokoneelle ja sitä hoitamaan ryhtyi Saija Nieminen (18 v.), joka vastasi myös muista raha-asioista. Vuonna 1997 liitytiin Pohjois-Kymen KTK:hon. Perheen ulkopuolisia kuljettajia on myös palkattuna osan vuotta.

1990 - luvun loppuun menessä kalustoa oli talossa neljän kuorma-auton verran. Talvikunnossapitoa toteutettiin ensin Kaakkois-Suomen Tiepiirille ja myöhemmin sitä tehtiin KTK:n kautta vaihdelleen yhdellä ja kahdella auralinjalla.

Liikevaihto tällä vuosikymmenellä liikkui 600.000 - 1.000.000 markan välillä (100.000 - 169.000 euroa).

2000 -luku

Yritys siirtyy 2000 - luvulle muun maailman mukana ja tällä vuosikymmenellä kuvioihin tulee konepuolelle ensimmäinen pyöräkuormaaja (Hanomag 44D vm. 1984), ensimmäinen täysperävaunu lavetti (Mueller Mittelt vm. 1986), ensimmäinen kaivinkone (Åkerman EC 230 B vm. 1993) ja ensimmäinen uutena tehtaalta tilattu kuorma-auto (Sisu E12 vm. 2003). Myös ensimmäinen soranottoalue Teuroisissa luvitetaan vuonna 2006 ja hankitaan ensimmäinen kallioalue, Ruhanmäki, Elimäeltä vuonna 2008.

Tienhoitoa toteutetaan 1-2 paikallistien linjan osalta ja vuosina 2003-2005 hoidetaan myös kantatie 46 talvihoitoa, joka kattaa aurauksen ja hiekotuksen lisäksi myös suolauksen. Kahdentoista vuoden jälkeen, vuonna 2008, talvihoito lopetetaan kokonaan.

Vuonna 2003 Elimäen Yrittäjät palkitsivat Juha Kaukosen nuoren yrittäjän palkinnolla tuloksia tuottavasta yrittämisestä.

Ajot järjestyvät Pohjois-Kymen KTK:n kautta, mutta myös oma maa-ainesten myynti ja kaivinkoneurakointi lisääntyy. Kalustoon kuuluu kolme kaivinkonetta. Tämän vuosikymmenen aikana yksityistalouksista sekä paikallisista yrityksistä tulee yhä suurempi asiakaskunta.

Digipiirturiaikaa pääsemme aloittamaan vuonna 2007 uuden kuorma-auton saapumisen myötä (Sisu C600 vm. 2007). Samana vuonna Jussista tulee myös yhtiön ainoa osakas 100% osakepääomalla. Reijo jatkaa kuljettajan töissä ja Saija toimiston puolella. 

Liikevaihto kasvaa tällä vuosikymmenellä 200.000 eurosta 795.000 euroon.

2010 -luku

Kalustopuolelle hankitaan ensimmäinen traktori (Valmet 504 vm. 1984) vuonna 2013. Kaveriksi tälle hankitaan toinen traktori (Valtra X 155 vm. 2001) vuoden 2015 lopussa, mutta nämä kaksi päädytään kuitenkin melko pian Valtran saapumisen vaihtamaan yhteen uuteen traktoriin (Valtra N 143 vm. 2016). Uudella Valtralla hoidetaan alkuun pääsääntöisesti kolmen montun kesä- ja talvihoitoa aina aurauksesta ojien niittoihin. Lavetti vaihtuu myös kymmenen vuoden käytön jälkeen uuteen Siimetin lavettiin (vm. 2011) joka päivitetään vielä kertaalleen uuteen Siimettiin vuonna 2015. Tällä vuosikymmenellä kalustoon saadaan myös kolme vähän vanhempaa autoa. Vuonna 2015 valmistuu Maailmapankki - Vanajan (Vanaja A-68E vm. 1966) entisöinti, joka vei kaikkiaan kymmenisen vuotta. Vuonna 2016 valmistuu toinen kohde, Jyry (Jyry-Sisu R-141 vm. 1974), jonka entisöintiin meni vain puolisen vuotta. Kolmas auto, Vanaja sekin (Vanaja A-40/4300 vm. 1963) hankitaan 2018 ja sen entisöintiä aloitellaan töiden sallimissa rajoissa.

Vuonna 2013 otetaan käyttöön aputoiminimi Ruhanmäen Murske, jolla myydään ja markkinoidaan kiviainesmyyntiä. Kolmas ottoalue, Teuroisen soranottopaikan ja Ruhanmäen kallioalueen lisäksi, avataan Kuusankosken Kelttiin vuonna 2017. Ensin Vastamäeltä saa vain sorajalosteita, mutta 2018 vuoden keväällä alueella tehdään ensimmäinen kallion räjäytys ja kiviainesten tuotanto ja myynti käynnistyy. Keltin Vastamäen ottoalue sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien päässä ajatellen toimituksia Kouvolan, Kuusankosken ja Korian suuntaan.

Vuonna 2017 yhteistyömme Kymen KTK:n (ent. Pohjois-Kymen KTK) kanssa päättyy. Jatkossa kaikki ajojärjestelyt hoidetaan itse.

Vuonna 2014 Elimäen Yrittäjät valitsivat Kuljetus Kaukonen Oy:n vuoden yritykseksi. Vanhat Koneet ja Koneurakointi - lehdet käyvät huhtikuussa 2016 tekemässä juttua kalustosta. Vanhat Koneet lehdessä 5/2016 esitellään näyttävästi Maailmanpankki - Vanaja, joka toimittajan mielestä edustaa kirkkainta kärkeä omassa sarjassaan. Koneurakointi 4/2016 esittelee "Kaukosen kalustoa" kolmen aukeaman verran. 

Tällä vuosikymmenellä töitä ollaan tehty jo kolmannessa polvessa, kun Jussin kolmesta pojasta kaksi vanhinta tulevat mukaan yrityksen toimintaan. Vuonna 2018 pojista vanhin, Jere (16 v.) alkaa opiskella oppisopimuksella Logistiikan perustutkintoa, tarkoituksena valmistua yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi vuonna 2020. Retu tekee osa-aikaeläkeläisenä vielä kuskin hommia ja Saija jatkaa toimistolla.

Liikevaihto tällä vuosikymmenellä liikkuu 580.000 - 700.000 € välillä.