Toimitusehdot

 1. Ehtojen noudattaminen

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu toimituksissa, joissa Kuljetus Kaukonen Oy y-tunnus 1059482-6 (myöhemmin ”myyjä”) toimittaa tilaajalle kiviaineksia, soraa tai multaa. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisesti sovituissa sopimuksissa. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimitusehtojen muutokseen.

2. Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa muuta voimassaoloaikaa ole erikseen mainittu.

3. Hinnat

Toimitusten hinnat määräytyvät sopimuksen tai toimitushetkellä olevan hinnaston mukaan. Mikäli tarjouspyynnössä tilaajan ilmoittama toimitusosoite tai -paikka ei vastaa kuorman todellista purkupaikkaa tai jos toimituksen aikainen ajoreitti pitenee myyjästä riippumattomista syistä yli kahden (2) kilometrin, varaa myyjä oikeuden vastaavaan lisäkorvaukseen rahdin osalta. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veronluonteista maksua, myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja vastaavasti.

4. Sopimus

Sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen ilmoittamalla hyväksymisestä myyjälle. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla tai puhelimitse tai tilaamalla tarjouksen mukaisia tuotteita. Sovitut hinnat ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajanjakson ajan, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hinnan muutoksiin. Vaikka tilaajan vahvistus poikkeaisi myyjän tarjouksesta, katsotaan sopimus syntyneeksi tarjouksessa mainituin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

5. Laskutus ja maksuehdot

Myyjä pidättää itselleen omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan suoritettu myyjälle. Yksityis- ja kuluttajakaupassa maksuehtona on 14 pv netto, yrityksillä sopimuksen mukaan. Maksun viivästyessä peritään kulloinkin voimassa oleva, korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla. Pidämme oikeuden lisäksi periä kohtuulliset perintäkulut.

6. Kuljetus

Kuljetus tapahtuu joko vetoautolla (ns. nuppiauto) tai yhdistelmäajoneuvolla kuorman koon ja/tai saatavilla olevan kaluston mukaan. Tilaajan vastuulla on työmaateiden kulkukelpoisuus ja esteettömyys. Teiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset.

Tilaajan velvollisuus on aina osoittaa esteetön ja turvallinen paikka kuorman purkua varten. Mikäli kuorman purkua ei ole kuljettajan mielestä mahdollista turvallisesti ja esteettömästi tehdä tilaajan osoittamaan paikkaan, pidämme oikeuden purkaa kuorma lähimpään mahdolliseen purkupaikkaan. Mikäli kohteen tai kohteeseen johtavan reitin olosuhteet ovat sellaiset, ettei kuormaa ole mahdollista turvallisesti purkaa, veloitetaan tilaajalta rahtikulut ja kuorma palautetaan myyjän varastoon.

7. Toimitus

Tuotteet toimitetaan arkipäivisin klo 7.00–19.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista on sovittava tapauskohtaisesti ja niistä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen. Toimitusajankohdan ja kuljetuskaluston varmistamiseksi tilaus tulee tehdä haluttua toimituspäivää edeltävänä päivänä.

8. Vastaanottotarkastus ja toimituksen valvonta

Tilaajan velvollisuus on järjestää riittävä opastus tai vastaanottaja kuorman purkupaikalle. Kuorman purkamisen on tapahduttava viivytyksettä. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset on kuitenkin joka tapauksessa tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta. Myyjä ei vastaa tilaajan rakennushankkeen suunnittelusta eikä tuotevalinnoista. Tieto tuotteen käyttökohteesta perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Myyjä antaa tarvittaessa neuvoja, mutta lopullinen tuotevalinta on aina tilaajan vastuulla. Tilaajalle toimitetaan tilattujen tuotteiden laatutietoja pyydettäessä.

9. Ylivoimainen este

Tarjous/sopimus on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää tai osittain purkaa toimitussopimus ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este, kuten terveyttä uhkaavan ilmiön (esim. tartuntatauti, myrkytysvaara), sodan, mellakan, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raakaaineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden, keliolosuhteiden ja toisten samankaltaisen tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

10. Myyjän vastuu

Myyjän vastuu toimitukseen perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisitä vahingoista.

11. Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopijapuolien välistä kiviainesten toimittamista koskevaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

12. Mahdolliset erimielisyydet

Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös tilaajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos tilaajana on yksityishenkilö, käsitellään toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet myyjän kotipaikan alioikeudessa.

VERKKOKAUPPAAN LIITTYVÄT LISÄEHDOT

Kuljetus Kaukonen Oy 1059482-6 (myöhemmin ”myyjä”) myy tuotteita yksityishenkilöille ja yritykselle. Verkkokaupasta on mahdollista tilata tuotteita max. 50 km etäisyyden päähän kunkin tuotteen toimituspaikasta. Etäisyys lasketaan tuotteen toimituspaikasta eli ottoalueesta, joita myyjällä on kolme (3). Tuotteiden toimitushinta samaan kohteeseen voi vaihdella riippuen tuotteen saatavuuden ja värisävyn mukaan. Tuotteiden ja toimitusten hinnat ovat nähtävillä verkkokaupassa. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla maksun joko verkkopankissa tai korttimaksuna. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajasuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen. Verkkokaupan hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Kuljetus Kaukonen Oy pidättää oikeuden valita toimituskaluston tilauksen mukaan vaikuttamatta hintaan.

Verkkokaupan yhteystiedot:

sähköposti: kaukonen@kaukonenoy.com
puhelin: 0400 – 763 008
postiosoite: Kuljetus Kaukonen Oy, Jänkhäntie 11, 45610 Koria

MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT

Voit maksaa tilauksesi verkkokaupassa kuvatuilla ja ostoskorissa valittavissa olevilla maksutavoilla.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com