Kalliomurske

Kalliosta louhittua ja murskattua kiviainesta, jossa on hienoaines mukana. Kalliomurske ja sepeli eroavat toisistaan siten,
että murskeen seassa on hienojakoista tiivistyvää ainesta, joka sepelistä on poistettu.
Karkea murske sopii rakennekerroksiin, hienojakoisempaa mursketta käytetään pintamateriaalina.

Käyttökohteet

Pintamurske, asennusmurske