Sepeli

Kalliosta louhittua ja murskattua kiviainesta, ilman hienoainesta. Murskeen ja sepelin ero on se, että sepelissä ei ole
hienoainesta eli ns. nolla-ainesta mukana. Sepeli ei tiivisty ja kovetu pinnaltaan kuten murskeet.

Käyttökohteet

Hallivarastoitu hiekoitussepeli

Salaojasepeli, kapilaarikatko

Salaojasepeli, kapilaarikatko