Sorat, hiekka ja multa

Sora ja hiekka ovat peräisin luonnonharjusta. Toimitamme soraa ja hiekkaa kahdelta eri montulta, Korian Teuroisten ottoalueelta sekä
Kuusankosken Keltin ottoalueelta. Valikoimissamme on eri laatuja mm. rantahiekkaa, asennushiekkaa ja
hiekkalaatikkohiekkaa. Soran ja hiekan erona voidaan pitää sitä, että hiekka muodostuu soraa pienemmistä rakeista,
eli materiaalina hiekka on hienojakoisempaa kuin sora.

Käyttökohteet

Sorastukseen, täyttöihin